Test af samtalevæggen

Relativ partikel tælling – én tæller på pårørende og én på beboer side af væg
Relativ partikel tælling – én tæller på pårørende og én på beboer side af væg

Om testen

Test er blevet udført på to installerede samtalevægge.

Nedenfor er en beskrivelse af resultaterne fra den ene test, som er foretaget af Andrè Lourenco & Ulla Thomsen som til daglig arbejder for hhv rådgiver firmaet NNE og Novo Nordisk, men som har udført testen som enkeltpersoner.

Det forventes ikke, at der er behov for test af kopier og ‘nær kopier’ af samtalevæggen, hvor samme principper anvendes og installationen er udført omhyggeligt.

Læs mere om behovet for test her

Målerrapport

Effektivitet af samtale væg på plejehjem

Måling udført 2019.05.15 af Andrè Lourenco & Ulla Thomsen. Rapport skrevet af: Ulla Thomsen. Version 1.

Resume

Samtale løsning for beboere og pårørende på plejehjemmet er testet for at vurdere effektiviteten af virus beskyttelse af beboer såfremt pårørende er Covid-19 smittekilde. Testen viser god beskyttelse af mod luftbåren kontamination fra pårørende, herunder evt luftbåren Sars-Cov2 virus.

Indholdsfortegnelse

1. Indledning
2. Formål
3. Metode beskrivelse
4. Resultater
5. Konklusion
6. Diskussion

1. Indledning

I foråret 2020 er normalt samvær mellem beboere på plejehjem og deres pårørende ikke muligt grundet restriktioner indført for at minimere risiko for corona smitte af plejehjemsbeboere. For at give beboere på plejecentret mulighed for at få besøg af deres pårørende har kommunen installeret en ”samtalevæg” på plejecentret. Samtalevæggen er udført efter følgende principper:

 • Beboer og pårørende mødes i samme rum som de tilgår hhv inde fra plejehjemmet og udfra det fri.
 • Rummet er delt af en let skillevæg indeholdende:
  a. Synsfelt så parterne kan se hinanden
  b. Lydtransmissionsfelt (øverste del af skillevæg)
  c. Hårdt skille materiale (sparkekant)
  d. Bord
  e. Dør
  f. Trykudligning – udført som dobblet ePM1 85% filtermateriale beskyttet af G4 filtermateriale på begge sider.
 • Trykudligningen mindsker/ forhindrer at vindstød ved åbning af døre presser aerosoler fra den ene til den anden side af væggen.
Principtegning af samtalevæg
Principtegning af samtalevæg
Foto af den faktiske samtalevæg
Foto af den faktiske samtalevæg

2. Test formål

Luftbåren transport af vira sker med aerosoler og dråber, som vira knytter sig til. Direkte dråbe overførsel af vira kræver enten at personer er tæt på hinanden eller at dråberne sendes afsted med en vis kraft og ikke stoppes af nogen fysisk barriere. Det antages at dråbe overførsel er 100% forhindret af skillevæggen. Testens formål er derfor at undersøge i hvilket omfang aerosoler kan passere fra den ene til den anden side af væggen.

3. Metode beskrivelse

Da aerosoler ikke er lette at generere anvendes her ’partikler’ som surrogat for aerosoler. Partiklerne er genereret ved simpel manipulation af tøj.

Metoden der anvendes kaldes ”relativ partikeltælling”, den går ud på, at dosere tusindvis af partikler i et punkt og måle effekt i et andet punkt. Testere har stor erfaring med sådanne test i såkaldt klassificere rene rum (ISO 5 - 8 efter ISO14644-1), hvor man traditionelt anvender 0,5μ partikler, som er tæt på sandt luftbårne (stort set upåvirket af tyngdekraften).

I den aktuelle test ville vi godt tættere på hvordan vira spreder sig. Artiklen ”Filtration of Infectios Particles” angiver, at når influenza smittespredning sker via luft sker det med en følgende fordeling:

 • 0,3 - 1μ partikler bærer ca 20% af vira
 • 1 - 3μ partikler bærer ca 30% af vira
 • 3 - 10μ partikler bærer ca 50% af vira

Der er pt ikke videnskabelige data for hvilke aerosol størrelser der bærer Sars-Cov2 vira, men der er ingen grund til at antage, at disse knytter sig til aerosoler på anden vis end influenza vira. Det er valgt at måle på følgende kanaler / partikelstørrelser 0,5 – 1,0 – 2,0 – 5,0 – 10 - 25μ. Størst fokus bør jvf nævnte artikel være på: 0,5 - 1,0 – 2,0 – 5,0 – 10μ.

4. Resultater

Resultaterne vises her som individuelle grafer for hver partikelstørrelse, de er målt på samme tid. Blå kurver viser partikeltallet på pårørende side, mens gule kurver viser partikeltal på beboer side. Y aksen er partikel tal pr m3 og X aksen er tiden for målingerne:

Rapport maj 2020 grafer

Tolkning af resultater på de forskellige kanaler:

For 0,5, 1,0 og 2,0μ (og til dels 5,0μ) kanalerne sker dosering af partikler på pårørende side, på et tidspunkt hvor partikler på beboer side er er på en henfaldskurve (partikel niveauet er faldende).

For 0,5my partiklerne ses ingen significant forstyrrelse af henfaldskurven – dvs impact af dosering af partiklerne kan ikke ses på beboer side. Målinger på denne kanal er svækket af, at antallet af partikler på pårørende side ikke blev hævet significant under test – fra ca 18.000 i baseline til max på 24.000 over ny kortvaring niveau på 19.000.

For 1,0my partiklerne ses ingen significant forstyrrelse af henfaldskurven – dvs impact af dosering af partiklerne kan ikke ses på beboer side. Målinger på denne kanal er svækket af, at antallet af partikler på pårørende side kun blev hævet behersket under test – fra ca 4.500 til max 8.800 over ny kortvarigt niveau på ca 5.500.

For 2,0my partiklerne ses ingen significant forstyrrelse af henfaldskurven – dvs impact af dosering af partiklerne kan ikke ses på beboer side. Målinger på denne kanal er karakteriseret ved at partikel niveauet på pårørende side blev hævet fra ca 3.800 til max ca 16.000 over ny kortvarigt niveau på ca 5.500. Dette vurderes at være en fornuftig ’forstærkning’ til denne type målinger.

For 5,0my partiklerne ses ingen significant forstyrrelse af partikelniveauet på beboer siden. Målinger på denne kanal er karakteriseret ved at partikel niveauet på pårørende side blev hævet fra ca 600 til max ca 6.000 over ny kortvarigt niveau på ca 1.200. Dette vurderes at være en god ’forstærkning’ til denne type målinger.

På 10my partiklerne er der en virkelig god forstærkning og der ses ingen significant forstyrrelse af partikelniveauet på beboer siden. Samme gælder for 25my kanalen.

5. Konklusion

De udførte målinger viser, at det med simple midler er lykkedes at bygge en ”samtalevæg” som leverer en virkelig god virus beskyttelse.

6. Diskussion

Der er til nærværende test brugt partikler genereret ved simpel manipulation af tøj. Aerosoler genereret af en væske havde været mere optimal simulation af aerosoler der kommer ud af munden på mennesker. Valget af partikler vurderes ikke at svække rapportens konklusioner idet partikler fra tøj om noget vil være mindre påvirket af tyngdekraften end væske aerosoler af samme dimensioner og altså mere tilbøjelige til at migrere via sprækker, over nedhængt loft osv.

Nærværende test har en svaghed ift lavt antal af små partikler, især 0,5 og 1,0μ, det havde været ønskeligt med flere af disse. Det vurderes dog ikke at flere af disse partikler havde påvirket konklusionerne. Lignende test på andet plejehjem med samme type samtaleløsning, viste god adskillelse - også på de små partikler, når de blev doseret i et niveau omkring 5 millioner pr m3.

Det bemærkes, at der til test var medbragt udstyr til at ”fylde op på de små kanaler” (der er ikke mange af de helt små partikler i det tøj der blev brugt til at generere partikler til de andre kanaler), men der er risiko for at dette udstyr kan sætte gang brandalarmer. Vi kunne ikke få fat i Broparkens teknik op til test og få bekræftet aftale om brandalarmer, derfor udelod vi supplerende dosering af de små partikler ved denne test og nøjedes med de partikler der kom af tøjet.

7. Efterskrift

Civilsamfundet i Danmark har under den igangværende pandemi krise udført frivilligt arbejde på mange fronter. Nogle har købt ind for ældre medmennesker, nogle har brugt deres private 3D printere til at lave beskyttelses udstyr til sundhedssektoren. Nogle har udviklet, bygget og testet samtale løsninger til plejehjem for at mindske den isolation som beboerne er sat i.

Nærværende test er udført som frivilligt arbejde af folk med deres gang i og omkring den farmaceutiske industri. Testen postulerer ikke at være peer reviewed mm. og der er ikke regnet statistisk significans. Men testen står ved sin konklusion.